Vision Quest

De Vision Quest zoals de indianen (native Canadian) deze ondergingen als laatste stap naar volwassenheid.

Uitgangspunt tijdens de Quest is ´t Web of Life zoals Bart de Haas hieronder uitlegt aan de groep. Het kruis geeft de 4 windrichtingen aan welke tevens gesymboliseerd worden door de vogels:  arend, uil, raaf en de havik.

De 7 stenen tussen de windrichtingen vertegenwoordigen de kernwaarden van de mens volgens de natives:

  1. Volharding
  2. Edelmoedigheid
  3. Bescherming van je naaste
  4. Zelfopoffering
  5. Trots
  6. Houden van
  7. Respect voor alles wat leeft

Deze waarden komen in elk van de 4 levensfases, gesymboliseerd tussen de 4 windrichtingen,  terug.

Circle of life. Een uiteenzetting door Bart de Haas. Bart zei: Als ik in vorm ben c.q. als ik in de juiste flow kom dan kan ik er uren over vertellen. ’s Avonds zaten we 1,5 uur naar hem te luisteren o.a. naar de onderlinge verbanden en afhankelijkheden in de natuur. Wijsheid vanuit (zeer) oude kennis en tradities.  Door alle eeuwen heen en in alle culturen is de natuurretraite gebruikt als toegangspoort voor een innerlijke reis om het persoonlijk levensdoel te vinden. In de indiaanse cultuur was dat o.a. de vision quest, de zoektocht naar een visioen, een initiatie naar een nieuwe levensfase. Zo ging de jongeren de berg op, om als man terug te keren. Het vieren van overgangen was als vanzelfsprekend in de levenswijze ingebed.

Indiaanse gebruiken

Tijdens de survivaltrainingen kunnen de deelnemers proeven aan diverse indiaanse gebruiken zoals de vision quest, het web of life, het medicijnwiel etc. Omdat er veel vraag is naar verdieping en verbreding van deze kennis en ervaringen kunnen deze gebruiken als een afzonderlijke activiteit geleerd worden. Het bestaat uit: de veiligheidsregels, het web of life, kennis van de dieren en planten, het medicijnwiel en de vision quest.

De Vision Quest
De vision quest is een oeroud indiaans gebruik. Het is een persoonlijke zoektocht naar de eigen bron, het is een proces van genezing, van vernieuwing. De werkelijke vision quest is een periode van niet eten en slapen gedurende vier dagen op een eigen gekozen plaats in de wildernis. Er gaat echter wel een belangrijke voorbereiding aan vooraf. Veiligheid speelt een belangrijke rol, voorts inzicht in het “Web of Life” en het “Medicijn Wiel”. Tenslotte moet men bereid zijn om alles achter te laten, ‘de heuvel op te willen gaan’, het proces van sterven en wedergeboorte. De gehele periode zal zo’n tien dagen in beslag nemen: de voorbereiding, het zoeken naar een ‘heilige’ plaats in de natuur, de vision quest en de nieuwe fase.

Het Web of Life
Inzicht in de onderlinge relaties in de natuur was voor de indianen natuurlijk onontbeerlijk. Voor de moderne mens is het echter ook belangrijk om de eigen plek in het leven te vinden. Het Web of Life is een twaalf uur durende oefening om met behulp van alle zintuigen de onderlinge relaties, in het biotisch en a-biotische milieu, te leren kennen, te laten bezinken en de ontdekking welke plaats jezelf inneemt. Vooraf worden gedurende een dag diverse diersoorten en planten behandeld als voorbereiding van de ‘web of life’ oefening.

Het Medicijnwiel
Het medicijn wiel is een oeroud gebruik, welke onder andere de cirkel van het leven symboliseert, of een leidraad is in het realiseren van een doel. De windstreken van het medicijnwiel zijn verbonden met dieren en planten en elke windstreek betekent een fase in het leven of een fase in de weg naar het doel. Het medicijnwiel geeft aan waar in de cirkel van het leven verbetering of verfijning nodig is om de ‘goede rode weg’ te bewandelen. Er wordt normaliter ongeveer een dag voor uitgetrokken om het gebruik van het medicijn wiel te leren kennen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s